top of page

Gebruikersvoorwaarden van www.mysweetmess.be

 

Algemene voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van My Sweet Mess, met adres te Druifstraat 56, 9000 Gent, België, met KBO/BTW nummer 0756.743.025 (verder genoemd ‘MSM’).

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

 

Inhoud van deze website 

MSM streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit MSM uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. MSM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van deze website

Daarenboven streeft MSM naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. MSM kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. MSM  kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

MSM behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MSM.

 

Aanpassingen

MSM behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. MSM raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Contact My Sweet Mess

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar . MSM streeft ernaar u binnen 3 werkdagen een antwoord te bieden.

 

Veel surfplezier!

bottom of page